Sri Babaji Kriya Yoga Studio
Vår 2024
meditationskurs

Meditation & Inre kraft

Är du redo att återta din inneboende kraft genom meditation? Här har du möjligheten att ta del av tekniker som jag lärt mig genom min yogiska guru och de erfarenheter jag har från att meditera regelbundet. 
Under kursen håller jag i meditationsklasser där du guidas att stilla ditt sinne med enkla yogiska tekniker. Du lär dig:
•Gayatri mantra
Kraftfullt mantra som stödjer meditationen. 
•Pranayama (enkla andningsövningar)
Etablera medveten kontakt mellan sinne och kropp, renar & balanserar. 
•Meditationsteknik "One pointed awareness"
Stärker din förmåga att fokusera och återtar kontroll över din tankeprocess sk. "monkey mind". 

Jag lär ut de tekniker som jag lärt mig av min guru och som fungerat för mig. Meditation är inget du lär dig utan är ett sinnestillstånd som beskrivs som "Frånvaro av tankar" av den upplysta mästaren Ramana Maharishi. Kan du föreställa dig det? För att nå detta tillstånd behöver man utöva specifika tekniker för att återta kontrollen över sitt sinne och tankar. Det är här yoga kommer in som är en hel lära som syftar till att nå just detta tillstånd av meditation (frånvaro av tankar) - i det här tillståndet kan du expandera oändligt.
Den här processen är utmanande och kräver motivation, tålamod och en vilja att fortsätta trots motsättningar då skiftet sker gradvis. Effekterna du får av dina ansträngningar är i regel livsomvälvande men det tar tid. Min erfarenhet är att regelbundenheten är enormt viktigt med en daglig practice. Det kan räcka med 10min som successivt ökas med tiden.
Välkommen att anmäla dig!

Kursen passar för: Nybörjare som är motiverade att möta sig själva och de med vana att meditera. 

• TISDAGAR 18.30-19.30 
Online & i studio på Vikbolandet

Datum: 6/2-7/5 (Uppehåll v.8 & 14)
Prova-på 30/1 gratis!

Investering:
• 1200 kr för helkurs, 12 tillfällen
• 450 kr för 4 tillfällen

• Torsdagar 19.15-20.15 - Start 7/9

Yoga andrum, norrköping
Datum: 25/1-25/4 (uppehåll v. 8 & 14)
PRova-på 18/1 för 50kr!

Investering: 1800kr för helkurs, 12 tillfällen


 
Coins A line styled icon from Orion Icon Library.

Swish / PayPal