Sri Babaji Kriya Yoga Studio

Villkor vid köp & deltagande

Sri Babaji kriya yoga studio

Köpvillkor

PRISER OCH BETALNING
Varje tjänst anges med pris inklusive moms.
ÅNGERRÄTT
Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa den dag du gjort betalningen.

Du har inte ångerrätt om:Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, det vill säga att första tillfället att nyttja tjänsten har passerat oavsett om du deltagit eller ej.

Återbetalningsskyldighet:Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för tjänsten snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot meddelandet om att du ångrat dig.


Ansvar och ansvarsfriskrivning

All träning sker på egen risk. Sri Babaji Kriya Yoga Stuido (Babaji Kriya Yoga AB) ansvarar inte för personskada som åsamkats yogadeltagare p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller gästs agerande eller brist härpå. Varje yogadeltagare ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att det utan risk kan deltaga i de aktiviteter som de väljer.